იტვირთება

ჩვენ შესახებ

www.factcheck.ge „საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS)“ ინოვაციური პროექტია საქართველოში, რომელიც მისი პოპულარული და წარმატებული საერთაშორისო ანალოგების (www.politifact.com, www.factcheck.org) შესაბამისად შეიქმნა. იგი მიზნად ისახავს საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხებზე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების, პრეზიდენტის, პრემიერ–მინისტრის და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში ფაქტობრივი სიზუსტის, თუ უზუსტობების დადგენას. პროექტის მხარდამჭერი ორგანიზაციებია: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოშიგერმანიის მარშალის ფონდი, დემოკრატიის მხარდაჭერის ევროპული ფონდი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში. www.factcheck.ge არის მიუკერძოებელი გვერდი, რომელიც საზოგადოებას საჯარო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე გადამოწმებულ და დაზუსტებულ ინფორმაციას შესაბამისი კვლევის სახით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე აწვდის. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების, ისევე როგორც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგებლების მხრიდან ხშირია შეგნებულად, თუ შეუგნებლად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ამ მხრივ, საქართველოს პოლიტიკური სივრცე საჭიროებს მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან კიდევ უფრო მზარდ მონიტორინგს. პროექტის იდეა ეკუთვნის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS) დამფუძნებელს და ყოფილ დირექტორს სერგი კაპანაძეს. FactCheck-ს ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის მოქმედი დირექტორი პაატა გაფრინდაშვილიFactCheck წარმოადგენს მოტივირებულ თანამოაზრეთა გუნდს, რომელიც აერთიანებს ახალგაზრდა პროფესიონალებს ეკონომიკის, ჟურნალისტიკის, იურისპრუდენციის, საჯარო პოლიტიკის და სხვა სფეროებიდან. FactCheck-ის გუნდი ახორციელებს საპარლამენტო სხდომების, პრეზიდენტის, პრემიერ–მინისტრის და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მონიტორინგს და მათ განცხადებებში გამოვლენილ ფაქტობრივ სიზუსტეს, თუ უზუსტობებს ასახავს. ამ პროექტის ფარგლებში საჯარო პოლიტიკის და აუდიტორიისათვის საინტერესო ამა თუ იმ საკითხზე გაკეთებულ განცხადებებში მხოლოდ ფაქტობრივი სიზუსტე მოწმდება. მნიშვნელოვანია, რომ დეპუტატების/პოლიტიკოსების მოსაზრებები/ვარაუდები და პირადი შეხედულებები/შეფასებები არ მოწმდება. ასევე, ჩვენ არ ვამოწმებთ დაპირებების რეალურობის თუ  განხორციელების შესაძლებლობას. შესაბამისად FactCheck-ის მთავარი მიზნებია:
 • ქართულ პოლიტიკაში საზოგადოებისათვის სიმართლის დადგენაში დახმარება;
 • საზოგადოებისთვის  სწორი და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდების  ხელშეწყობა;
 • პოლიტიკოსთა საზოგადოებისადმი ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობა;
 • ფაქტებზე დამყარებული პოლიტიკური რიტორიკის განვითარების ხელშეწყობა.
FactCheck მოიცავს საქართველოს საჯარო სივრცისთვის აქტუალურ საკითხებს, პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით:
 • ეკონომიკა
 • პოლიტიკა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი
 • სამართალი
 • განათლება
 • ჯანდაცვა
 • სოფლის მეურნეობა
 • კულტურა
 • სპორტი
 • რეგიონები და  ა.შ.
პოლიტიკოსების განცხადებებში მოყვანილი ფაქტების სიზუსტის შემოწმება ხდება ყველა არსებული საშუალებით:
 • სახელმწიფო დაწესებულებების/პარლამენტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია;
 • FactCheck-ის მიერ ოფიციალური წერილით გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია;
 • საინფორმაციო სააგენტოების, მედია ორგანიზაციების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ინტერნეტ-სივრცეში გამოქვეყნებული სტატიები, სიუჟეტები და ნებისმიერი სახის მედია-ტექსტი;
 • პოლიტიკოსების, პარლამენტარების, მათი აპარატის თანამშრომლების, პრეს - სპიკერების, ასევე, სფეროს ექსპერტების ინტერვიუები და ა.შ.
FactCheck-ის მიერ ფაქტის სიზუსტის შეფასების გრადაციებია:
 • სიმართლე – განცხადება არის ზუსტი და მნიშვნელოვანი არაფერი აკლია;
 • მეტწილად სიმართლე – განცხადება ზუსტია, მაგრამ საჭიროებს დამატებით ინფორმაციას     ან/და განმარტებას;
 • ნახევრად სიმართლე – განცხადება არის ნაწილობრივ ზუსტი, მაგრამ გამოტოვებულია დეტალები ან ზოგიერთი საკითხი კონტექსტს გარეშეა;
 • მეტწილად მცდარი – განცხადებაში არის სიმართლის ელემენტები, მაგრამ იგნორირებულია მნიშვნელოვანი ფაქტები, რასაც შეეძლო სხვა შთაბეჭდილების მოხდენა;
 • მცდარი – განცხადება არაზუსტია;
 • ტყუილი – განცხადება არაზუსტია და მასში მოცემული მტკიცება აბსურდულია.
ყოველი სტატია მთავრდება შესაბამისი გადაწყვეტილებით გრადაციის მინიჭების შესახებ. ვიდრე კონკრეტული სტატია ვებ-გვერდზე დაიდება, სტატიის ავტორი FactCheck-ის ბორდს აძლევს რეკომენდაციას, ფაქტის სიზუსტის შეფასების რომელი გრადაცია უნდა იქნას გამოყენებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. შესაბამისად, რედაქტირებულ სტატიას და კონკრეტულ რეკომენდაციას იხილავს FactCheck-ის ბორდის მინიმუმ ორი წარმომადგენელი და იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სიმართლის ხარისხის შეფასებასთან დაკავშირებით. FactCheck უშვებს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში, კვლევებში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს უზუსტობას. ჩვენი მუშაობის უმთავრესი პრინციპებიდან გამოდინარე, რომელიც სრულ ობიექტურობასა და პოლიტიკურ ნეიტრალურობას ეფუძნება, FactCheck მზად არის განიხილოს ჩვენს მიერ შემოწმებული განცხადებების ავტორების კონტრარგუმენტები. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ ეთანხმებიან ჩვენს კვლევასა და დასკვნას, FactCheck მათ სთავაზობს შესაბამისი არგუმენტაციის წერილობითი ფორმით გამოგზავნას, რომელსაც FactCheck-ის ბორდი გაეცნობა და ამ არგუმენტების სისწორის შემთხვევაში, შესაბამისად განაახლებს ან შეასწორებს კვლევასა და ვერდიქტს.
იხილეთ ყველა სტატია

რეგიონები

იხილეთ ვრცლად
2502 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
23%
სიმართლე
23%
მეტწილად სიმართლე
13%
ნახევრად სიმართლე
10%
მეტწილად მცდარი
8%

ყველაზე კითხვადი