დეკემბერში 2021 წლის „ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის“ შედეგები გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვით, წელს ადგილობრივი მმართველობების გამჭვირვალობა გაუარესებულია. აღსანიშნავია, რომ კვლევის ფარგლებში შესწავლილი 62 მუნიციპალიტეტს შორის, ნეგატიური, გაუარესებული შედეგის მქონე მუნიციპალიტეტების ხუთეულში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სამი მუნიციპალიტეტი აღმოჩნდა. საუბარია ნინოწმინდის, ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებზე.

ნინოწმინდა, მიუხედავად იმისა, რომ „მუნიციპალიტეტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის“ ქვეკატეგორიაში შეფასდა 30%-ით, სხვა დანარჩენ ქვეკატეგორიებში 0% აქვს. საბოლოოდ, კატეგორია „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება“ 4%-ით შეფასდა. იმავე კატეგორიაში, 2019 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტს ჰქონდა 4%, ხოლო 2017 წელს - 9%.

კატეგორია „ელექტრონულ მმართველობაში“ მუნიციპალიტეტს ჯამური 5% მიენიჭა, ისიც სოციალურ ქსელებში გვერდების არსებობისა და კომენტარების დატოვების საშუალებისთვის მინიჭებული შეფასებების გამო. 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, ამ კატეგორიაში მუნიციპალიტეტს ჰქონდა 7%, ხოლო 2017 წელს - 5%.

მესამე კატეგორია, „მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება“ ჯამში 7%-ით შეფასდა. აქედან 30-30% საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და საკრებულოს კომისიების სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფისთვის მიენიჭა. ყველა დანარჩენი ქვეკატეგორია 0%-ით არის შეფასებული. „მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის“ მუნიციპალიტეტს 2017 წელს 9% ჰქონდა მინიჭებული, ხოლო 2019 წელს - 18%.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის შეფასების ჯამური ქულა 5%-ია. 2019 წელს 7% იყო, ხოლო 2017 წელს - 8%.

ნინოწმინდაზე უფრო დაბალი შედეგი აქვს ადიგენის მუნიციპალიტეტს - მას ჯამური 4% ერგო. 2017 წელს მას გაცილებით მაღალი, 11% მიენიჭა, ხოლო 2019 წელს - 8%.

„საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების“ კატეგორიაში მუნიციპალიტეტს 0% აქვს. 2017 წელს - 12%, ხოლო 2019 წელს 5% ჰქონდა.

„ელექტრონული მმართველობის“ კატეგორია მკვლევრებმა 10%-ით შეაფასეს, რაც ქვეკატეგორიის „მუნიციპალიტეტი სოციალურ ქსელებში“ დამსახურებით მიიღო. აღნიშნულ ნაწილში მას 62% მიენიჭა. მუნიციპალიტეტმა „ელექტრონული მმართველობის“ კატეგორიაში 2017 წელს 12% დაიმსახურა, ამდენივე - 2019 წელს.

კატეგორიაში „მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება“, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, 2021 წლის მონაცემებით, 9%-ით შეფასდა. 2017 წელს მას 7% მიენიჭა, ხოლო 2019 წელს -13%.

ასპინძის მუნიციპალიტეტს პირველ კატეგორიაში 2021 წელს 0% მიენიჭა; 2017 წელს - 1%, 2019 წელს - 0%; მეორე კატეგორიაში, 2021 წელს - 10%; 2017 წელს - 13%, 2019 წელს - 15%; მესამე კატეგორია, 2021 წელს - 20%, 2017 წელს - 5% და 2019 წელს - 22%.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ჯამური შეფასება 6%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი 2017 წელს 5% იყო, ხოლო 2019 წელს 7%-ს შეადგენდა.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 2021 წელს ჯამურად გაცილებით მაღალი - 18%-ით არის შეფასებული. ეს მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, რადგან 2019 წელს მხოლოდ 6% იყო, 2017 წელს კი - 10%.

„საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების“ კატეგორიაში მუნიციპალიტეტი 19%-ით შეფასდა. 2019 წელს მას მხოლოდ 2% ჰქონდა, 2017 წელს კი - 12%.

„ელექტრონული მმართველობის“ კატეგორიაში 2021 წელს 13% მიიღო, 2019 წელს -13%, 2017 წელს - 5%.

„მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება“ 20%-ით შეფასდა, 2019 წელს - 14%, ხოლო 2017 წელს 9% იყო.

რაც შეეხება ბორჯომის მუნიციპალიტეტს, მისი ჯამური ქულა 2021 წელს 27%-ს შეადგენს. შედეგი აშკარად გაუმჯობესებულია, რადგან 2017 და 2019 წლებში მაჩვენებელი, შესაბამისად, 16% და 11%-ს შეადგენდა.

„ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის“ მუნიციპალიტეტი შეფასდა 23%-ით, რაც ასევე აღემატება 2017 და 2019 წლების კვლევის შედეგად მიღებულ შეფასებებს, შესაბამისად, 17% და 8%-ს.

„ელექტრონული მმართველობის“ კატეგორიაში მუნიციპალიტეტს 45% მიენიჭა. აქაც სახეზეა გაუმჯობესება, რადგან 2017 წელს 15% ჰქონდა, ხოლო 2019 წელს - 16%.

კატეგორია „მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულებაში“ 19% ერგო. ორივე შესადარებელ წელს 16% ჰქონდა მინიჭებული.

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან, ყველაზე მაღალი შეფასება ახალციხის მუნიციპალიტეტს აქვს - 31%. თუ 2017 და 2019 წლების მიხედვით ვიმსჯელებთ, მუნიციპალიტეტმა ამ მიმართულებით პროგრესი განიცადა. კერძოდ, 2017 წელს მას ჯამური 23% ჰქონდა, 2019 წელს კი - 25%.

კატეგორია „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება“ 25%-ით შეფასდა. 2019 წელს -17 %, ხოლო 2017 წელს 22% იყო.

„ელექტრონული მმართველობა“ შეფასებულია 59%-ით, რაც გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელია, ვიდრე 2019 წელს მიღებული 43% და 2017 წლის 14%.

კატეგორია „მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულებამ“ 17% დაიმსახურა, რაც 2017 და 2019 წლების მონაცემებთან, შესაბამისად, 45% და 30%-თან შედარებით, გაუარესებულია.

ინფორმაციისთვის: პლატფორმა „ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი“ შეიქმნა პროექტ „ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისთვის - მუნიციპალიტეტებში გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ეროვნული შეფასების“ ფარგლებში. ის და აფასებს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხს ორ წელიწადში ერთხელ სწავლობს.


მსგავსი სიახლეები

5396 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
26%
სიმართლე
17%
ტყუილი
11%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%

ყველაზე კითხვადი