იტვირთება

საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა: "2012

წლამდე უმუშევრობა 15% იყო. ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ მივდივართ იქით, რომ ვამცირებთ უმუშევრობას და რაც მნიშვნელოვანია, ეს ხდება არა სახელმწიფო ბიუროკრატიის ზრდის ხარჯზე ან სახელმწიფო დასაქმების ხარჯზე, არამედ კერძო სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების ხარჯზე, კერძო სექტორში შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილების მიხედვით. ის, რომ 3 %-მდეა შემცირებული უმუშევრობა და 12%-მდეა ჩამოსული, არის მიღწევა".

ფაქტ-მეტრმა აღნიშნული განცხადება გადაამოწმა.

დასაქმების სტატისტიკას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. ცხრილი 1 ასახავს აღნიშნულ მონაცემებს 2005-2015 წლებში.

ცხრილი 1:

 დასაქმების სტატისტიკა, 2005-2015 წლები

სამუშაო ძალა (ათასი კაცი) დასაქმებული (ათასი კაცი) უმუშევარი (ათასი კაცი) უმუშევრობის დონე
2005 2024 1745 279 13.8%
2006 2022 1747 275 13.6%
2007 1965 1704 261 13.3%
2008 1918 1602 316 16.5%
2009 1992 1656 336 16.9%
2010 1945 1628 317 16.3%
2011 1959 1664 295 15.1%
2012 2029 1724 305 15.0%
2013 2004 1712 292 14.6%
2014 1991 1745 246 12.4%
2015 2022 1780 242 12.0%
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

უმუშევრობის სტატისტიკურად შეფასების მაჩვენებელი ე.წ. უმუშევრობის დონეა, რომელიც ასახავს სამუშაო ძალის რამდენი პროცენტია უმუშევარი. როგორც ცხრილიდან ჩანს, უმუშევრობის დონემ კრიზისულ 2008-2009 წლებში მაქსიმუმს მიაღწია, შემდგომ წლებში კი შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. 2011-2013 წლებში უმუშევრობის მაჩვენებელი 15%-ის ფარგლებშია, 2015 წელს კი 12%-მდე შემცირდა.

აღსანიშნავია, რომ 2012 წელთან შედარებით დაახლოებით 55 ათასითაა გაზრდილი კერძო სექტორში დასაქმებულთა რიცხვი, სახელმწიფო სექტორში ზრდამ კი 1 200 ერთეული შეადგინა.

ცხრილი 2: 

დასაქმების სტატისტიკა სექტორების მიხედვით (ათასი კაცი)

წელი სულ სახელმწიფო სექტორი არასახელმწიფო სექტორი
დასაქმებულთა ოდენობა წილი დასაქმებაში დასაქმებულთა ოდენობა წილი დასაქმებაში
2007 1704 327 19.2% 1377 80.8%
2008 1602 275 17.2% 1327 82.8%
2009 1656 298 18.0% 1358 82.0%
2010 1628 286 17.6% 1342 82.4%
2011 1664 266 16.0% 1398 84.0%
2012 1724 274 15.9% 1450 84.1%
2013 1712 247 14.4% 1465 85.5%
2014 1745 251 14.4% 1494 85.6%
2015 1780 275 15.4% 1505 84.5%
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო სექტორში დასაქმების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ნაკლები იყო 2013-2014 წლებში, 2015 წელს კი დაახლოებით 24 ათასით გაიზარდა და 2012 წლის ნიშნულს გადააჭარბა. ამავე დროს, 2015 წელს არასახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 11 ათასით გაიზარდა.

ფინანსთა მინისტრის განცხადება ოფიციალურ სტატისტიკასთან დიდწილად თანხვედრაშია, თუმცა, თავად ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების სანდოობასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანი ასპექტი მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებია. 2014 წლის საყოველთაო აღწერით, საქართველოს მოსახლეობა 2002 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და 3.7 მლნ-ს შეადგენს. აღნიშნული ცვლილების ფონზე ალოგიკურია, რომ დასაქმების სტატისტიკის თანახმად, სამუშაო ძალის მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ შემცირებულა.

ბოლო წლებში დასაქმების მხრივ არსებული ტენდენციის შესასწავლად, ჩვენ შემოსავლების სამსახურიდან ხელფასის მიმღებ პირთა რაოდენობა გამოვითხოვეთ, კვარტლის ბოლო თვის მდგომარეობით. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის დეკემბერში საქართველოში ხელფასი 702 575 ადამიანმა აიღო, 2016 წლის ივნისში კი 774 746 ადამიანმა. ზრდა 72 171-ია. თუ 2012 წლის დეკემბრის მონაცემს 2015 წლის დეკემბერს შევადარებთ (ზოგადად, ასეთი შედარება უფრო სწორია), ზრდა 94 286-ია.

დასკვნა

უმუშევრობის დონე 2011-2012 წლებში 15%-ის ნიშნულზე იყო, 2015 წელს კი 12%-მდეა შემცირებული. დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას ხელფასის მიმღებ პირთა რაოდენობაზე შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციაც ადასტურებს. 2013-2015 წლებში კერძო სექტორში ზრდადი დასაქმების პარალელურად შესამჩნევი იყო სახელმწიფო სექტორში დასაქმების შემცირებაც, თუმცა 2015 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმება მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 2012 წლის ნიშნულს მიუახლოვდა. ამასთან, 2015 წელს სახელმწიფო სექტორში 2-ჯერ მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, ვიდრე არასახელმწიფო სექტორში.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადება მეტწილად თანხვედრაშია ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებთან. თუმცა, თავად ოფიციალურ მონაცემებთან მიმართებაში გარკვეული კითხვები ჩნდება. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის თანახმად, 2015 წელს, გასულ პერიოდთან შედარებით, მოსახლეობის რიცხოვნობა 777 ათასით არის შემცირებული. სამუშაო ძალისა და მის მიღმა მყოფ პირთა ჯამურმა მაჩვენებელმა (ეკონომიკურად აქტიური და ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის ჯამი) კი მხოლოდ 16 ათასი ერთეულით იკლო.

ამ ეტაპზე, ფაქტ-მეტრი ნოდარ ხადურის განცხადებას ვერდიქტის გარეშე ტოვებს და ამ საკითხზე მუშაობას განაგრძობს.

პერსონები

მსგავსი სიახლეები

4557 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
28%
სიმართლე
18%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%
ტყუილი
7%

ყველაზე კითხვადი