იტვირთება

ეროვნულმა ბანკმა ფულადი გზავნილების შესახებ უახლესი სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა. ოქტომბრის განმავლობაში საქართველოში 102.5 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის ფულადი გზავნილები შემოვიდა, ქვეყნიდან უცხოეთში გადარიცხვებმა კი, ჯამში, 17.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

გრაფიკი 1-ზე ასახულია ფულადი გზავნილების ცვლილების ტენდენცია 10-თვიანი პერიოდისთვის. როგორც გრაფიკიდან ჩანს, მიმდინარე წლის 10 თვის განმავლობაში, ფულადი გზავნილების სახით, საქართველოში 934 მლნ დოლარი შემოვიდა, რაც 41.6 მლნ-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, თუმცა 20.3 მლნ-ით გაიზარდა ქვეყნიდან გადარიცხული სახსრების მოცულობაც, შედეგად წმინდა ნაკადის ზრდამ მხოლოდ 21.3 მლნ დოლარი შეადგინა.

გრაფიკი 1:ფულადი გზავნილების დინამიკა (10 თვე, მლნ დოლარი)

15224583_1360126467345445_831826526_o

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

ტენდენციის თვალსაზრისით, უნდა ითქვას, რომ შემომავალი ნაკადები, ისევე როგორც წმინდა შემომავალი ნაკადები (ჩარიცხვასა და გადარიცხვას შორის სხვაობა) 10-თვიანი პერიოდისთვის, 2010-2014 წლებში პერმანენტულად იზრდებოდა, 2015 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი მკვეთრად შემცირდა, 2016 წელს კი კვლავ ზრდის ტენდენციას დაუბრუნდა, თუმცა, თავისთავად, ზრდის ტემპი დაბალია.

უშუალოდ ოქტომბრის განმავლობაში მიღებული გზავნილების მოცულობა 12.6 მლნ დოლარით (14%) აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. წმინდა ნაკადის თვალსაზრისით კი, ზრდამ 9.86 მლნ დოლარი (13.2%) შეადგინა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქვეყნიდან გადარიცხული სახსრები უფრო მაღალი ტემპით (17.9%) გაიზარდა, ვიდრე შემომავალი ნაკადები.

რაც შეეხება ფულად გზავნილებს ქვეყნების მიხედვით, ტრადიციულად, პირველ ადგილზე რუსეთის ფედერაციაა, როგორც ჩარიცხული და გადარიცხული სახსრების, ასევე წმინდა ჩარიცხვების თვალსაზრისით. მიმდინარე წლის ოქტომბერში რუსეთიდან 34.6 მლნ დოლარი გადმოირიცხა, რაც 2015 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 1.36 მლნ-ით ჩამოუვარდება. გადარიცხული სახსრების ოდენობამ კი 7.56 მლნ დოლარი შეადგინა და 0.5 მლნ დოლარით გადააჭარბა გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს.

ცხრილი 1:ფულადი გადარიცხვები ქვეყნების მიხედვით (1000 აშშ დოლარი)

15151212_1360126464012112_798545505_n

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

როგორც ცხრილიდან ჩანს პირველი ათეულის ქვეყნებიდან ფულადი გადმორიცხვები მხოლოდ რუსეთის ფედერაციიდან და გერმანიიდან შემცირდა, წმინდა გადმორიცხვების თვალსაზრისით კი, გარდა გერმანიისა და რუსეთისა, შემცირებულია უკრაინიდან ფულადი გადმორიცხვების მაჩვენებელიც.

აქვე აღსანიშნავია, რომ მოცემული სტატისტიკური მონაცემები ასახავს მხოლოდ ოფიციალურად განხორციელებულ ოპერაციებს, ფიზიკური სახით გამოგზავნილი ნებისმიერი მოცულობის თანხა კი, რომლის გადატანასაც ფიზიკური პირები ახორციელებენ, ოფიციალურ სტატისტიკაში არ აისახება.


მსგავსი სიახლეები

4557 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
28%
სიმართლე
18%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%
ტყუილი
7%

ყველაზე კითხვადი