Nika Melia

1 Sayı /

Şəxsin vədi

Əsasən-doğru
1 (100.00%)
N/A
0 (0.00%)
მანიპულირება-az
0 (0.00%)
manipulyasiyadır
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Manipulyasiya
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Fakt-metr qəzeti
0 (0.00%)
Doğru
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Hökmdən xaric
0 (0.00%)
Əsasən-yanlış
0 (0.00%)
Yarı-doğru
0 (0.00%)
Yanlış
0 (0.00%)
Yalan
0 (0.00%)

Ən çox oxunan

Məqalələrə baxın

Təbliğat

Daha ətraflı