2023 թվականի II եռամսյակում Վրաստանում գործազրկության մակարդակը նվազել է 1,4 տոկոսային կետով և նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ կազմել 16,7 տոկոս։ Աշխատուժի ցուցանիշն աճել է 1,7 տոկոսային կետով և կազմել 53,2%։

Քաղաքային բնակավայրերում գործազրկությունը նվազել է 2,5 տոկոսային կետով՝ կազմելով 17,7%, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ 0,2 տոկոսային կետով և կազմել 15,3%։ Ինչ վերաբերում է գենդերային ցուցանիշին, ապա 2023 թվականի երկրորդ եռամսյակում տղամարդկանց գործազրկության մակարդակը կազմել է 18,5 տոկոս՝ 2 տոկոսային կետով ցածր նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, իսկ 0,5 տոկոսային կետով նվազումից հետո՝ կանանց գործազրկության մակարդակը. նվազել է մինչև 14,5%:

Գծապատկեր 1. Գործազրկության մակարդակ

Աղբյուր՝ Վրաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Միջազգային սահմանման հիման վրա բոլոր նրանք, ովքեր չեն աշխատում, ավտոմատ կերպով չեն կարող գործազուրկ համարվել։ Գործազուրկ է համարվում 15 և ավելի տարեկան անձը, ով ցանկանում է սկսել աշխատել, աշխատանք է փնտրում և չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Ուստի, բացի գործազրկության վիճակագրությունից, կարևոր է իմանալ աշխատուժի ինդեքսը։ Աշխատուժի մասնակցության մակարդակը երկրորդ եռամսյակում աճել է 1,6 տոկոսային կետով՝ մինչև 53,2% (կանանց՝ 42,9%, տղամարդկանց համար՝ 65,1%)։

Գծապատկեր 2. Աշխատուժի և զբաղվածության մակարդակի ցուցիչ

Աղբյուր՝ Վրաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Հաշվետու ժամանակահատվածում զբաղվածների թիվն աճել է գրեթե 60 հազարով, գործազրկությունը նվազել է 4 անգամ պակաս՝ ընդամենը 15 հազարով՝ հասնելով 267 հազարի։

Անցյալ տարվա երկրորդ եռամսյակում վարձու աշխատողների տեսակարար կշիռը աշխատողների ընդհանուր թվաքանակում կազմել է 68,4%, նույն ցուցանիշն այս տարվա երկրորդ եռամսյակում աճել է մինչև 69,1%։ Վերջին տվյալներով՝ զբաղվածների թիվը 917 հազար է, ինքնազբաղվածներինը՝ 410 հազար, իսկ զբաղվածների ընդհանուր թիվը՝ 1,327 մլն։


Նման նորություններ

5563 - Ստուգված փաստ
Թերթ Ֆակտ-մետր
26%
Ճշմարտություն
16%
Սուտ
12%
Մանիպուլյացիա
11%
Մեծ մասամբ ճշմարտություն
10%

Ամենաընթերցվող