გასული წლის 3 ივლისს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა პანტელეიმონ კლდიაშვილმა განაცხადა,

რომ მიუხედავად 2016 წლის 6 თვის დაბალი მონაცემებისა, ქუთაისის მერიას ქონების პრივატიზების პრობლემა არ ჰქონდა და აღნიშნული გეგმა წლის ბოლოსთვის შესრულდებოდა.

ფაქტ-მეტრმა აღნიშნული განცხადება გასული წლის ივლისში გადაამოწმა (იხ. ბმული).

იმდროინდელი მდგომარეობით, ქალაქში 784 600 ლარის ქონება იყო გაყიდული (გეგმის 22.4%). ვინაიდან წლის ბოლომდე ექვსი თვე იყო დარჩენილი, მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის განცხადება ვერდიქტის გარეშე დარჩა.

წლის ბოლოს ფაქტ-მეტრმა ქუთაისის მერიას ამ თემაზე ინფორმაციის მოწოდება სთხოვა. ოფიციალური მონაცემებიდან

ვიგებთ, რომ ქუთაისის ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან, გეგმით გათვალისწინებული 3 500 000 ლარის ნაცვლად, 2 217 229 ლარი შევიდა, რაც საერთო თანხის დაახლოებით 64%-ია.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2016 წელს გაასხვისა 65 ერთეული უძრავი ქონება. აქედან: 9 ერთეული შენობა-ნაგებობა (3 971,72 კვ.მ საერთო ფართობი, 13 466,49 კვ.მ მიწის ფართობით, აქედან 8 015 კვ.მ თანასაკუთრების მიწა), 51 ერთეული მიწის ნაკვეთი, საერთო ფართობით 22 390 კვ.მ და 5 ერთეული შენობა-ნაგებობა დაშლა-გატანის პირობით.

ქუთაისის მერიის მიერ 2016 წელს გასხვისებული ობიექტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა სულ 2 217 229 ლარი შეადგინა. მათ შორის: შემოსავალმა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია - 103 574 ლარი შეადგინა; შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან - 970 080 ლარი; შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 765 544 ლარი; შემოსავალი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე - 281 627 ლარი და შემოსავალი მიწაზე უფლების აღიარებიდან - შემოსავალი 96 404 ლარი.

ცხრილი 1:

ქონების პრივატიზების მაჩვენებლები, 2012-2016 წლები (ათასი ლარი)

წელი 2012 2013 2014 2015 2016
გეგმა 2 700 4 587 2 300 3 000 3 500
ფაქტი 1 722 810 2 392 2 947 2 217
გეგმის შესრულება %-ში 63.7 17.6 104 98.2  63.3

ფაქტ-მეტრი დაინტერესდა, თუ რას უკავშირებენ ქუთაისის მერიაში გასული წლის პრივატიზების ბიუჯეტის შეუსრულებლობას. მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი პანტელეიმონ კლდიაშვილი აცხადებს, რომ გეგმის შესრულებას საპარლამენტო არჩევნებმა შეუშალა ხელი.

„ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმა გვქონდა, დაახლოებით 3 500 000 ლარის ოდენობის, ჩვეულებრივ სიტუაციაში ის არ იყო შეუსრულებელი, თუმცა, ფაქტია, რომ ამდენი შემოსავალი წლის განმავლობაში ვერ იქნა მიღებული. ამას თავისი მიზეზები აქვს, თუ ჩვენ გავაანალიზებთ წინა წლების ფაქტობრივ მონაცემებს, აშკარად ვნახავთ, რომ ყველაზე აქტიური პერიოდი წლის განმავლობაში მუნიციპალური ქონების პრივატიზებისთვის არის წლის მეორე ნახევარი და ძირითადი აქტივობა პოტენციური ინვესტორების მხრიდან სწორედ ამ პერიოდში შეიმჩნევა. თქვენ იცით, რომ საკმაოდ გრძელი საარჩევნო პერიოდი გამოგვივიდა და ნებისმიერ ქვეყანაში წინასაარჩევნო პერიოდი არის ინვესტორებისთვის იმის სტიმული, რომ შეიკავონ თავი მსხვილი ინვესტიციისგან. ეს დადასტურდა ამ შემთხვევაშიც, ამან უარყოფითი გავლენა იქონია გეგმის შესრულების დროს. მეორე ფაქტორი, რამაც გავლენა მოახდინა, იყო ის, რომ ჩვენ შემოვიღეთ საშეღავათო პერიოდი. კერძოდ, უპრეცედენტო განვადება მუნიციპალური ქონების იმ შემძენთათვის, რომლებიც ამ ქონებას გამოიყენებდნენ სასტუმროს მშენებლობისთვის. ამ შეღავათით სარგებლობის ბევრი მსურველი გამოჩნდა. ერთი მაღალღირებული მიწის ნაკვეთი გავყიდეთ განვადებით, ამანაც მოახდინა გავლენა გეგმის შესრულებაზე, თუმცა, ეს თანხა 2017 წელს შევა ბიუჯტში.

არჩევნების შემდეგ, დეკემბერში, ჩვენ გავყიდეთ 660 000 ლარის ქონება. ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენი გეგმა შესრულებადი იყო, ამას ემატება ისიც, რომ დეკემბრის ბოლოს გაყიდული ქონების ნაწილის ასახვა ვერ მოესწრო წინა წლის ბიუჯეტში. მართალია, ამ თანხით გეგმა არ შესრულდებოდა, მაგრამ მონაცემები შეიცვლებოდა“, - განაცხადა კლდიაშვილმა.

დასკვნა

ქუთაისის მერიიდან მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ ობიექტების პრივატიზებიდან 2016 წელს ბიუჯეტში 2 217 229 ლარია შესული, რაც გეგმის მხოლოდ 64%-ია. გასული წლის გეგმის შესრულებას 1 282 771 ლარი დააკლდა. მიუხედავად იმისა, რომ 6 თვის მონაცემებში პრივატიზების გეგმის შესრულების პრობლემა გამოჩნდა, მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურმა მიიჩნია, რომ წლის ბოლოსთვის გეგმა შესრულდებოდა. წლის ბოლოს კი, გეგმის ვერ შესრულება საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდს დაუკავშირეს.

ამდენად, ქუთაისის მერიის მიერ 2016 წლისთვის დაგეგმილი პრივატიზების საპროგნოზო მაჩვენებელი არ შესრულდა.

პერსონები

მსგავსი სიახლეები

5517 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
26%
სიმართლე
16%
ტყუილი
12%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%

ყველაზე კითხვადი