Dövlət Auditi İdarəsi 9 dekabr 2021-ci il tarixində “2017-2019-cu illərdə dövlət satınalmalarının idarə edilməsinin sistemli məsələlərinə uyğunluğun audit hesabatı”nı dərc edib. Bu sənəddə qeyd olunan hallardan biri də Tsalka Bələdiyyəsinin fəaliyyətindəki çatışmazlıqlardır.

Dövlət satınalmaları haqqında” qanunun 2-ci maddəsinə əsasən, “Dövlət satınalmaları haqqında” qanunun məqsədi maliyyə vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, sağlam rəqabətin inkişaf etdirilməsi, satınalma iştirakçılarına ədalətli və ayrı-seçkilikdən uzaq yanaşmanın təmin edilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, satınalan təşkilat hər bir halda satınalan təşkilatın ehtiyaclarına əsaslanmalı, mütənasib və ayrı-seçkiliyə yol verməməli, sağlam rəqabətə və iddiaçılara bərabər münasibətə kömək etməli olan tələbləri müəyyən etmək hüququna malikdir. .

2017-ci ildə Tsalka Bələdiyyəsi Meriyası, Qızıl-Kilsə, Koxta, Artsivan və Avranloda kəndində iki uşaq bağçasının tikintisi və iki uşaq bağçasının bərpası üçün 4 tender (1. SPA170005991 2. SPA170005997 3. SPA170006000 4. SPA170006141) elan edilib. Bu tenderlərin ümumi dəyəri 1 022 300 lari təşkil etmişdir. Dövlət auditinin hesabatına əsasən, tender sənədlərində alıcı ən azı 500.000 - 1.000.000 lari, təsnifat kodu ilə oxşar iş təcrübəsi tələb edib: tikinti, təmir işləri, CPV- 45200000. Yuxarıdakı dörd tenderdə 5-6 şirkət iştirak etdi, lakin Tsalka Bələdiyyəsinin tender komissiyası ən aşağı qiyməti təklif edən 4-5 şirkəti diskvalifikasiya etdi, çünki onların təcrübəsi digər təsnifatçıların işinə aid idi. Xüsusilə, diskvalifikasiya edilmiş şirkətlər CPV-45400000 kodu (tikinti tamamlama işləri) ilə təcrübə təqdim etdilər, bu da satınalma obyektində oxşar işləri həyata keçirdiklərini göstərir. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, hər dörd tenderdə ən yüksək qiymət təmsilçisi “K və G” MMC şirkəti qalib gəlib.

Cədvəl 1: Tenderdə iştirak edən iddiaçılar haqqında məlumat (min lari)

Mənbə: Dövlət Auditi İdarəsi

“K və G” MMC hər dörd tenderdə ən yüksək təklif verənlərdən biri olub. Lakin tender komissiyası daha aşağı qiymət təqdim edəm digər iddiaçıları müsabiqədən kənarlaşdırıb. Auditorun qeyd etdiyi kimi, şirkətlərə qarşı iddialar və əsassız qərarlar nəticəsində bələdiyyə 126 800 lari qənaət etmək imkanını itirib.

Dövlət auditinin rəyinə əsasən, tender komissiyası tərəfindən qoyulan tender tələbləri zərurətdən irəli gəlmir və onların qoyulması ilə iddiaçılar arasında rəqabət məhdudlaşdırılıb.

Məlumat üçün: Quram və Koba Qoqatişvili “K və G” MMC-nin sahibləridir. Sahibkarların və qeyri-sahibkarlıq (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışa əsasən, şirkət 2014-cü ildə Saçxərə Bələdiyyəsinin Çorvilə kəndində dövlət qeydiyyatına alınıb.


Şəxslər

Oxşar məqalələr

5520 - Yoxlanılmış fakt
Fakt-metr qəzeti
26%
Doğru
16%
Yalan
12%
Əsasən-doğru
10%
Yarı-doğru
7%

Ən çox oxunan