Dövlət Audit Xidməti Tetritskaro Bələdiyyəsinin 2018-2019-cu illərdəki fəaliyyətini araşdırmış, nəticədə müəyyən çatışmazlıqlar aşkar edilmişdir. Hesabat dövründə bir sıra infrastruktur layihələrinin yarımçıq həyata keçirildiyi və bəzi hallarda dövlət büdcəsindən xərclərin məqsədyönlülüyü təsdiqlənmədiyi ortaya çıxdı. Qeyd etmək lazımdır ki, oxşar hallar əvvəlki illərdə də dövlət auditi tərəfindən aşkar edilmişdi, ancaq, çatışmazlıqlar hələ də təkrarlanır.

Xüsusilə Tetritskaro Bələdiyyəsi 2018-2019-cu illərdə su sisteminin tənzimlənməsi üçün 301,4 min lari xərclədi. Tetritskaro və Manglisi bölgələrinin su təchizatı Gürcüstan Birləşmiş Su Təchizatı Şirkəti tərəfindən təmin edilir, kəndlərdəki su sistemlərinin istismarı və düzgün işləmə nəzarətinə isə QKHŞ Tetritskaro-Su cavabdeh idi. Aşkarlandı ki, təşkilat müvafiq lisenziyaya malik deyil. Məsələnin tədqiqi göstərir ki, su sistemlərinin təşkili və bərpası üçün həyata keçirilən infrastruktur layihələri yetərli deyil və əhalinin əksəriyyətinin içməli suya olan gündəlik ehtiyaclarını ödəmir. Verilən məlumatlara görə bələdiyyənin kəndlərinin onunda su müntəzəm olaraq, digər səksən bir kənddə isə qrafiklə verilir.

Bundan əlavə, mövcud su sistemləri təmizləyici qurğular və su xlorlama qurğuları ilə təchiz olunmamışdır ki, bu da bəzi risklər yaradır. Məsələn: Bələdiyyə tərəfindən yaradılmış QKHŞ Məktəbəqədər Təhsil Mərkəzi 2018-ci ilin may ayında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin laboratoriyası vasitəsilə suyun keyfiyyətini araşdırdı. Nəticədə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində suyun keyfiyyəti müəyyən olunmuş standartlara cavab vermirdi. Məsul şəxslərin sözlərinə görə, kənd əhalisinə verilən suyun keyfiyyəti yoxlanılmır. Nəticə etibarilə, əhaliyə verilən içməli suyun da bənzər xarakterli çatışmazlığa sahib olma riski var.

Əhalinin su təchizatı problemi sistemli olsa da, prioritet sənədində əksini tapsa da, bunun düzəldilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməyib. Bələdiyyə mövcud maliyyə qaynaqlarını sərbəst balans şəklində səmərəli istifadə edərək mövcud vəziyyəti düzəldə bilərdi, amma bu edilməyib. Hesabat dövründə görülən işlər abunəçilərin yenidən sayğaclaşdırılmasını təmin etməyib. Nəticə olaraq, bələdiyyə istehlak edilmiş suyun haqqını toplamağı planlaşdırmır.

Dövlət Audit Xidməti bələdiyyə tərəfindən görülən tədbirlərin Prioritetlər Sənədində göstərilən hədəflərə çatmadığına qərar verdi. Əhalinin su təchizatı yenə də problemli məsələ olaraq qalır və bələdiyyə bunun həlli üçün lazımi tədbirlər görməmişdir.

Hesabatda qeyd olunan digər bir vacib vəziyyət, Kvemo Kartli Regional İnkişaf Agentliyinin maliyyələşdirilməsinə aiddir.

Göründüyü kimi, 2018-2019-cu illərdə bələdiyyə tərəfindən Kvemo Kartli-də iqtisadi inkişaf və iş yerləri təmin etmək, biznes üçün əlverişli şərait yaratmaq, sahibkarları gücləndirmək və bölgəyə investisiya cəlb etmək üçün lazımlı məlumat / xidmətlər təqdim etmək məqsədi ilə, QKHŞ Kartli Regional İnkişaf Agentliyinə 45,0 min lari qrant olaraq köçürüldü. Bələdiyyə Kvemo Kartli Regional İnkişaf Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər barədə məlumat verə bilmədi. Özünüidarəetmənin bu fəaliyyətlərdən necə faydalandığı aydın deyil. Bu səbəbdən, çəkilən xərclərin uyğunluğu təsdiqlənmir. Bənzər bir çatışmazlıq əvvəlki Dövlət Audit Hesabatında qeyd edilmişdir. Müəyyən olunmuş problemlərə baxmayaraq, bələdiyyə bu vəziyyəti düzəltməyib. Dövlət Audit Xidməti 45.0 min larinin səmərəsiz xərcləndiyini düşünür.

Qurum ayrıca verilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsində çatışmazlıqlar aşkar etdi. Söhbət 2018-2019-cu illərdə verilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün Gürcüstanın dövlət büdcəsindən bələdiyyəyə ayrılan köçürmədən gedir. Daha konkret olaraq, hər il özünüidarəetməyə ünvanlı transfer şəklində 402,7 min lari ayrılmışdı, bunlardan bələdiyyənin hərbi qeydiyyat və çağırış xidməti, QKHŞ Xalq Sağlamlığı Xidməti və müharibə veteranları üçün sosial müdafiə tədbirləri maliyyələşdirilmişdir. Hədəfli köçürməyə əlavə olaraq, 2019-cu ildə bələdiyyə həvalə edilmiş səlahiyyətləri maliyyələşdirmək üçün öz maliyyə mənbələrindən - 8.6 min lari istifadə etdi. Bu vəsaitlər əsasən bələdiyyənin əvvəlcədən planlaya və hesablaya biləcəyi əmək haqqına xərclənmişdir. Bələdiyyə həvalə edilmiş səlahiyyətin həyata keçirilməsi üçün lazım olan əlavə maliyyə mənbələrini əldə etmək üçün başqa heç bir tədbir keçirməmişdir.

Bu konkret hallarla əlaqədar olaraq, audit, bələdiyyənin həvalə edilmiş xidmətlərin fəaliyyətini ona ayrılmış maliyyə mənbələrinə uyğun olaraq planlaya və idarə edə bilmədiyi qənaətinə gəldi və bu da 8.6 min larinin əlavə xərcinə səbəb oldu.

Bu və digər şərtləri araşdıraraq dövlət auditi bələdiyyədə həm maliyyə mənbələri, həm də planlaşdırılan infrastruktur layihələrinin idarə edilməsində çatışmazlıqlar olduğunu göstərir.

Qurumun tövsiyəsinə görə Tetritskaro Meriası və Bələdiyyə Şurası, əhaliyə su təchizatı tənzimlənməsini, verilən suyun keyfiyyətinə nəzarət və su sisteminin düzgün istismarını məqbul bir müddətdə təmin edəcək tədbirlər planlamalı və həyata keçirməlidirlər.

Bundan əlavə, bələdiyyənin icra orqanı, maliyyə mənbələrinin rasional idarə olunmasını təmin etmək və müvafiq ildə büdcədə planlaşdırılan proqramların / alt proqramların hədəflərinə və gözlənilən nəticələrinə nail olmaq üçün büdcə ayırmalarından istifadə etməli və büdcəni elə planlaşdırmalıdır ki, qalıqların nəzarətsiz yığılmasının qarşısını almaq və mövcud tarazlığı bələdiyyə problemlərinin həllində istifadə etmək tədbiq edilsin.

Audit Xidmətinin tövsiyəsi ilə meria müqavilədə göstərilən işlərin keyfiyyətcə və müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə yüksək əminliyi təmin edən nəzarət mexanizmləri və prosedurlarını tətbiq etməlidir; Alınan əşyaları mütəmadi olaraq izləməli və qüsurların aşkarlanması halında qüsurları / çatışmazlıqları vaxtında aradan qaldırmaq üçün zəmanət mexanizmini işə salmalıdır.

თეგები: