Viktor Dolidze

0 Sayı /

Şəxsin vədi

Bütün məqalələrə baxın
5330 - Yoxlanılmış fakt
Fakt-metr qəzeti
26%
Doğru
17%
Yalan
10%
Əsasən-doğru
10%
Yarı-doğru
7%

Ən çox oxunan