Yüklənir

Giorgi Tatuaşvili

1 Sayı /

Şəxsin vədi

manipulyasiyadır
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Saxta xəbər
0 (0.00%)
Faktlarla manipulyasiya
0 (0.00%)
Yarı-doğru
0 (0.00%)
Yalan
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Manipulyasiya
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Hökmdən xaric
0 (0.00%)
Əsasən-doğru
0 (0.00%)
Doğru
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Rəqəmlərlə manipulyasiya
0 (0.00%)
Əsasən-yanlış
0 (0.00%)
Yanlış
0 (0.00%)