Top
Topics პარლამენტი
კანონის მოთხოვნა პარლამენტის სესიის პირდაპირი ეთერით ტრანსლირებაზე არ შესრულდა – პარლამენტი კი კანონის დარღვევას არ იმჩნევს
434 ნახვა
გააზიარე
უკატეგორიოდ
1 /212