ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018
არქივი: 2017 წელი

ფინანსთა სამინისტრო - დღგ-ის საპროგნოზო მოცულობა

გაგზავნილი წერილი

08 იანვარი, 2017

პასუხი

16 იანვარი, 2017


შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახ. მინისტრის აპარატი - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

პასუხი

26 იანვარი, 2017


საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

პასუხი

17 თებერვალი, 2017


საქსტატი - ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა სექტორების მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

11 იანვარი, 2017

პასუხი

20 იანვარი, 2017


შინაგან საქმეთა სამინისტრო - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება

გაგზავნილი წერილი

16 იანვარი, 2017

პასუხი

09 თებერვალი, 2017


შანაგან საქმეთა სამინისტრო - დანაშაულის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

23 იანვარი, 2017

პასუხი

21 თებერვალი, 2017


ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

10 თებერვალი, 2017


საქართველოს პარლამენტი - მინისტრების დაბარება საკანონმდებლო ორგანოში

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - პედაგოგთა სახელფასო ანაზღაურება სტატუსის მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

25 იანვარი, 2017

პასუხი

09 თებერვალი, 2017


განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა, 2010-2016 წლები

გაგზავნილი წერილი

27 იანვარი, 2017

პასუხი

11 იანვარი, 2017


Page 1 of 612345...Last »