ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018
არქივი: 2016 წელი

თბილისის მერია - სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების რაოდენობა და მათში დასაქმებულთა რიცხვი (ნაწილი 2)

გაგზავნილი წერილი

23 იანვარი, 2016

პასუხი

16 იანვარი, 2017


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - თხილის ექსპორტის მოცულობა და საშუალო ფასი

გაგზავნილი წერილი

21 დეკემბერი, 2016

პასუხი

05 იანვარი, 2017


თბილისის მერია - სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების რაოდენობა და მათში დასაქმებულთა რიცხვი (ნაწილი 1)

გაგზავნილი წერილი

23 დეკემბერი, 2016

პასუხი

17 იანვარი, 2017