ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018
არქივი: 2014 წელი

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ სახელწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შესყიდვის დეტალები

გაგზავნილი წერილი

08 იანვარი, 2014

პასუხი

22 იანვარი, 2014


ენერგეტიკის სამინისტრო - უშუქო სოფლებში ელექტროენერგიით მომარაგების გადაჭრა

გაგზავნილი წერილი

17 იანვარი, 2014

პასუხი

24 ნოემბერი, 2014


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია

გაგზავნილი წერილი

17 იანვარი, 2014

პასუხი

30 იანვარი, 2014


ენერგეტიკის სამინისტრო - გაზიფიცირებული და ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებული აბონანტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

05 თებერვალი, 2014

პასუხი

10 თებერვალი, 2014


საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინირო - 2012-2013 წლებში ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე დაგებული გზის სიგრძე, გახსნილი მოძრაობა, მშენებლობის ბიუჯეტი, გეგმა

გაგზავნილი წერილი

11 თებერვალი, 2014

პასუხი

25 თებერვალი, 2014


თბილისის საქალაქო სასამართლო - სასამართლოს განაჩენი მუხროვანის სატანკო ბატალიონის ამბოხის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

11 თებერვალი, 2014

პასუხი

24 მარტი, 2014


საქართველოს უნივერსიტეტი - საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შესყიდვის დეტალები

გაგზავნილი წერილი

14 თებერვალი, 2014

პასუხი

02 აპრილი, 2014


შავი ზღვის საერთაშორისო უნვერსიტეტი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ სახელწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შესყიდვის დეტალები

გაგზავნილი წერილი

21 თებერვალი, 2014

პასუხი

24 მარტი, 2014


ქუთაისის მერია - პარლამენტის შენობის ექსპლუატაციაში მიღება

გაგზავნილი წერილი

26 თებერვალი, 2014

პასუხი

04 მარტი, 2014


უზენაესი სასამართლო - 2004 წლის იანვრიდან 2014 წლის დეკემბრამდე სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის წარმოებული დავების რაოდენობა და შედეგები

გაგზავნილი წერილი

26 თებერვალი, 2014

პასუხი

06 მარტი, 2014


Page 1 of 1112345...10...Last »