ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018
არქივი: 2013 წელი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი 2007-2014


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

14 აპრილი, 2014


თბილისის მერიას - 2010-2013 წლებში სტუდენტებისთვის განცხორციელებული პროგრამები

გაგზავნილი წერილი

30 აგვისტო, 2013

პასუხი

23 სექტემბერი, 2013


თბილისის მერიას - 2010-2013 წლებში სტუდენტებისთვის განცხორციელებული პროგრამები

გაგზავნილი წერილი

30 აგვისტო, 2013

პასუხი

23 სექტემბერი, 2013


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - გზების მშენებლობის, გაზიფიცირების და გამრიცხველიანების სამუშაოები. ასევე, 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ შეწყვეტილი სოციალური დახმარება

გაგზავნილი წერილი

09 სექტემბერი, 2013

პასუხი

24 სექტემბერი, 2013


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - გზების მშენებლობის, გაზიფიცირების და გამრიცხველიანების სამუშაოები. ასევე, 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ შეწყვეტილი სოციალური დახმარება

გაგზავნილი წერილი

09 სექტემბერი, 2013

პასუხი არ მიგვიღია...


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - გზების მშენებლობის, გაზიფიცირების და გამრიცხველიანების სამუშაოები. ასევე, 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ შეწყვეტილი სოციალური დახმარება

გაგზავნილი წერილი

09 სექტემბერი, 2013

პასუხი

24 სექტემბერი, 2013


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - გზების მშენებლობის, გაზიფიცირების და გამრიცხველიანების სამუშაოები. ასევე, 2012 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ შეწყვეტილი სოციალური დახმარება

გაგზავნილი წერილი

09 სექტემბერი, 2013

პასუხი არ მიგვიღია...


ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - მოსახლეობის შეშით მომარაგების პროგრამა 2012-2013 წლებში

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

20 სექტემბერი, 2013


რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი მდგომარეობა

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

02 ოქტომბერი, 2013


გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო - ჰაერში მანგანუმის ორჟანგის მაქსიმალური დასაშვები ნორმა და ამ მიმართულებით ზესტაფნში არსებული მდგომარეობა

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

27 სექტემბერი, 2013


Page 1 of 612345...Last »