ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი - 2012 წელს, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა და მათვის გაწეული დახმარება

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

01 ოქტომბერი, 2013


საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი - 2012 წელს, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა და მათვის გაწეული დახმარება

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

01 ოქტომბერი, 2013