ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2012 წელს, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა და მათვის გაწეული დახმარება

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

26 სექტემბერი, 2013


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2012 წელს, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა და მათვის გაწეული დახმარება

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2013

პასუხი

26 სექტემბერი, 2013