ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - 2012-2013 წლების ამნისტია.

გაგზავნილი წერილი

16 აპრილი, 2015

პასუხი

24 აპრილი, 2015


სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - 2003-2014 წლებში პატიმარტა რაოდენობა, სუიციდისა და ნარკოდამოკიდებულების ფაქტების რაოდენობა, პატიმრების მკურნალობაზე გამოყოფილი თანხები

გაგზავნილი წერილი

22 სექტემბერი, 2014

პასუხი

07 ოქტომბერი, 2014


სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან სამინისტროში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების ოდენობა, თვეების მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

16 მაისი, 2014

პასუხი

10 ივნისი, 2014


სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - პირთა სია, რომლებიც ჩაშუშობისთვის იხდიდნენ სასჯელს და პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდნენ

გაგზავნილი წერილი

23 ოქტომბერი, 2013

პასუხი

01 ნოემბერი, 2013


სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - პირთა სია, რომლებიც ჩაშუშობისთვის იხდიდნენ სასჯელს და პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდნენ

გაგზავნილი წერილი

23 ოქტომბერი, 2013

პასუხი

01 ნოემბერი, 2013