ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ისნის რაიონის გამგეობა

ისნის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017