ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (ნაძალადევის რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

27 აპრილი, 2017