ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - თხილის ექსპორტის მოცულობა და საშუალო ფასი

გაგზავნილი წერილი

21 დეკემბერი, 2016

პასუხი

05 იანვარი, 2017


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 2011-2015 წლებში სამელიორაციო სისტემისთვის გამოყოფილი თანხები;2011-2014 წლებში რეაბილიტირებული სარწყავი არხის სიგრძე და წყალუზრუნველყოფილი სარწყავი მიწის ფართობის რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

22 იანვარი, 2015

პასუხი

09 თებერვალი, 2015


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 2009-2014 წლებში გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა;ყურძნის ფასი 2011-2014 წლებში; ყურძნის სუბსიდირება;ვენახების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

13 მაისი, 2015

პასუხი

27 მაისი, 2015


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 2007-2013 წლებში სუბსიდირებული ყურძნის ჯიშების ფასების დინამიკა

გაგზავნილი წერილი

22 ივლისი, 2014

პასუხი

06 აგვისტო, 2014


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ სახელწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შესყიდვის დეტალები

გაგზავნილი წერილი

08 იანვარი, 2014

პასუხი

22 იანვარი, 2014


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - "ჰიბრიდული ჯიშის ვაზის" ჩანაჩვლების პროგრამა; გაჩეხილი ვენახის რაოდენობა; კომპენსაციის თანხა;ჰიბრიდული ჯიშის ვაზის ღვინისწარმოებასი კანონით რეგულირება

გაგზავნილი წერილი

01 ოქტომბერი, 2014

პასუხი

24 ოქტომბერი, 2014


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია

გაგზავნილი წერილი

17 იანვარი, 2014

პასუხი

30 იანვარი, 2014


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო ბარათის პოტენციურ მიმღებთა შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და სიის შედგენა

გაგზავნილი წერილი

20 სექტემბერი, 2013

პასუხი

18 ნოემბერი, 2013


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო ბარათის პოტენციურ მიმღებთა შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და სიის შედგენა

გაგზავნილი წერილი

20 სექტემბერი, 2013

პასუხი

18 ნოემბერი, 2013