ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

პასუხი

17 თებერვალი, 2017