ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

10 თებერვალი, 2017