ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ენერგეტიკის სამინისტრო

ენერგეტიკის სამინისტრო - 2008-2017 წლებში გაზიფიცირებაზე გამოყოფილი თანხების ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

01 ივნისი, 2017

პასუხი

16 ივნისი, 2017


ენერგეტიკის სამინისტრო - სამსახურებრივი ავტომობილები, მათი შენახვა და მძღოლები

გაგზავნილი წერილი

16 თებერვალი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


ენერგეტიკის სამინისტრო - ენგურჰესიდან ელექტროენერგიის მოწოდების პრობლემები. რუსეთიდან ელექტროენერგიის შეძენა. ელექტროენერგიის ფასი.

გაგზავნილი წერილი

22 დეკემბერი, 2014

პასუხი

06 იანვარი, 2014


ენერგეტიკის სამინისტრო - ტყიბულის გაზიფიცირება; 2012 წლის შემდეგ გაზიფიცირებულ აბონენტთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

05 თებერვალი, 2015

პასუხი

13 თებერვალი, 2015


ენერგეტიკის სამინისტრო - კახეთის რეგიონის გაზიფიცირება; 2013-2014 წლებში რეგიონში გაზიფიცირებულ აბონენტთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

17 აპრილი, 2015

პასუხი

04 მაისი, 2015


ენერგეტიკის სამინისტრო - ხონის რაიონის გაზიფიცირება; 2015 წლის მდგომარეობით რეგიონში გაზიფიცირებულ აბონენტთა რაოდენობა; საქართველოს მასშტაბით გაზიფიცირებული აბონენტები

გაგზავნილი წერილი

17 აპრილი, 2015

პასუხი

04 მაისი, 2015


ენერგეტიკის სამინისტრო - 2012-2014 წლებში ჩხოროწყუს რაიონში გამრიცხველიანებული აბონენტების რაოდენობა;გეგმა და განხორციელება; გაზიფიცირების გეგმა

გაგზავნილი წერილი

16 დეკემბერი, 2014

პასუხი არ მიგვიღია...


ენერგეტიკის სამინისტრო - უშუქო სოფლებში ელექტროენერგიით მომარაგების გადაჭრა

გაგზავნილი წერილი

17 იანვარი, 2014

პასუხი

24 ნოემბერი, 2014


ენერგეტიკის სამინისტრო - გაზიფიცირებული და ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებული აბონანტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

05 თებერვალი, 2014

პასუხი

10 თებერვალი, 2014


ენერგეტიკის სამინისტრო - ბოლო ოცი წლის განმავლობაში უშუქო სოფლების ჩამონათვალი. უშუქობის მიზეზები და 2012 წლიდან მოყოლებული განათებული სოფლების ჩამონათვალი

გაგზავნილი წერილი

18 ნოემბერი, 2013

პასუხი

11 დეკემბერი, 2013