ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

სახელმწიფო დაცვის სეპციალური სამსახური

სახელმწიფო დაცვის სეპციალური სამსახური - დავით ნარმანიას სამსახურეობრივი ავტომობილი

გაგზავნილი წერილი

16 მარტი, 2015

პასუხი

23 მარტი, 2015