ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - 2003-2014 წლებში დაკავებულ ადვოკატთა სია

გაგზავნილი წერილი

15 ივლისი, 2015

პასუხი

23 ივლისი, 2015