ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

გარემოს ეროვნული სააგენტო

გარემოს ეროვნული სააგენტო - მეტეოროლოგიური სადგურების რაოდენობის სტატისტიკა;მეტეოროლოგიური სადგურების ტექნიკური აღჭურვილობა

გაგზავნილი წერილი

10 ივლისი, 2015

პასუხი არ მიგვიღია...