ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტი - 2015 წლიდან 2017 წლის ნოემბრამდე პრემიერის პარლამენტში ვიზიტთან დაკავშირებით

გაგზავნილი წერილი

11 ნოემბერი, 2017

პასუხი

15 ნოემბერი, 2018


საქართველოს პარლამენტი - საკონსტიტუციო კომისიის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

21 ივნისი, 2017

პასუხი

10 ივლისი, 2017


საქართველოს პარლამენტი - მინისტრების დაბარება საკანონმდებლო ორგანოში

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


საქართველოს პარლამენტი - ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების (6 წლიანი ბარიერი) მესამე მოსმენის კენჭისყრის შედეგები

გაგზავნილი წერილი

29 აპრილი, 2015

პასუხი

01 მაისი, 2015


საქართველოს პარლამენტი - ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების (6 წლიანი ბარიერი) პირველი და მეორე მოსმენის კენჭისყრის შედეგები

გაგზავნილი წერილი

05 მაისი, 2015

პასუხი არ მიგვიღია...