ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო - ჯორჯიან მანგანეზი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები

გაგზავნილი წერილი

30 აპრილი, 2015

პასუხი

20 მაისი, 2015


გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო - 2013-2014 წლებში ჭიათურის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარემოსადმი მიყენებული ზიანის მოცულობა

გაგზავნილი წერილი

26 თებერვალი, 2015

პასუხი

18 მარტი, 2015