ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

07 ნოემბერი, 2014

პასუხი

25 ნოემბერი, 2014