ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ახალციხის მერია

ახალციხის მერია - მუნიციპალიტეტდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა 2014 წლის 1 ივლისიდან დღემდე

გაგზავნილი წერილი

22 ოქტომბერი, 2014

პასუხი

04 ნოემბერი, 2014