ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

თბილისის მერია

თბილისის მერია - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

03 აგვისტო, 2017

პასუხი

16 აგვისტო, 2017


თბილისის მერია - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

05 სექტემბერი, 2017


თბილისის მერია - “მილიონი ხის” პროექტის ფარგლებში დენდროლოგიურ პარკში დარგული ნერგების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

21 მაისი, 2017

პასუხი

04 მაისი, 2017


თბილისის მერია - სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების რაოდენობა და მათში დასაქმებულთა რიცხვი (ნაწილი 2)

გაგზავნილი წერილი

23 იანვარი, 2016

პასუხი

16 იანვარი, 2017


თბილისის მერია - სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების რაოდენობა და მათში დასაქმებულთა რიცხვი (ნაწილი 1)

გაგზავნილი წერილი

23 დეკემბერი, 2016

პასუხი

17 იანვარი, 2017


თბილისის მერია - მერიის მიერ 50 ათას ლარზე მეტი განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

გაგზავნილი წერილი

19 მარტი, 2015

პასუხი არ მიგვიღია...


თბილისის მერია - 2010-2014 წლებში თბილისის მერიაში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

05 მაისი, 2015

პასუხი

29 ივნისი, 2015


თბილისის მერია - საბავშვო ბაღების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

29 სექტემბერი, 2014

პასუხი

24 ოქტომბერი, 2014


თბილისის მერია - მეტროსადგურ მაღლივის სამშენებლო სამუშაოების დაწყების პროცესი

გაგზავნილი წერილი

29 მაისი, 2014

პასუხი

13 ივნისი, 2014


თბილისის მერია - 2013 წლის იანვრიდან დღემდე ჩუღურეთის გამგებელს და მის მოადგილეებზე გაცემული ხელფასის ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

23 ივლისი, 2014

პასუხი

31 ივლისი, 2014