ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო - ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობისათვის გაცემული ნებართვა. ექსპლუატაციაში შესვლა.

გაგზავნილი წერილი

10 თებერვალი, 2015

პასუხი არ მიგვიღია...


ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო - ქუთაისის პარლამენტის შენობის ექსპლუატაციაში მიღება

გაგზავნილი წერილი

30 აპრილი, 2014

პასუხი

13 მაისი, 2014


ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო - ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის ნებართვა, ექსპლუატაციაში მიღების ვადები და მეხუთე კლასის შენობაზე მშენებლობის გაცემის პირობები

გაგზავნილი წერილი

13 მარტი, 2014

პასუხი

27 მარტი, 2014


ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო - საქართველოს პარლამენტის ექსპლუატაციაში მიღება

გაგზავნილი წერილი

28 თებერვალი, 2014

პასუხი

07 მარტი, 2014