ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - უელსის სამიტზე მიღებული თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცის პროცესი

გაგზავნილი წერილი

07 აპრილი, 2015

პასუხი

01 მაისი, 2015


პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან 2013 წლის 30 ოქტომბრამდე პრეზიდენტის მიერ ვეტოდადებული კანონპროექტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

10 აპრილი, 2014

პასუხი

05 მაისი, 2014