ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო - მინისტრის სამსახურეობრივი ავტომობილი

გაგზავნილი წერილი

15 სექტემბერი, 2014

პასუხი

07 ოქტომბერი, 2014


გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო - განახლებადი ენერგორესურსების სტრატეგია


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

29 ოქტომბერი, 2014


გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო - 2011-2014 წლებში მინისტრზე და მის მოადგილეებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება თვეების მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

22 დეკემბერი, 2014

პასუხი

29 დეკემბერი, 2014