ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

შავი ზღვის საერთაშორისო უნვერსიტეტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნვერსიტეტი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ სახელწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შესყიდვის დეტალები

გაგზავნილი წერილი

21 თებერვალი, 2014

პასუხი

24 მარტი, 2014