ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - ავთვისებიან დაავადებათა ჩამონათვალი და მათი სტატისტიკური მონაცემები 2004-2013 წლებში

გაგზავნილი წერილი

28 თებერვალი, 2014

პასუხი

19 მარტი, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - 2014 წლის ბოლო ბოლო მონაცემებით, პენსიონერთა რაოდენობა, 2015 წელს პენსიის ზრდა და ზრდის მოცულობა


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

28 ოქტომბერი, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - 2004-2014 წლებში ასაკით პენსიონერთა პენსიის ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

28 ნოემბერი, 2014

პასუხი

12 დეკემბერი, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

09 დეკემბერი, 2014

პასუხი

29 დეკემბერი, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამმის განმახხორცილებელი პროგრამის განმახორციელებელი ცენტრების ფინანსური მონიტორინგი

გაგზავნილი წერილი

06 აგვისტო, 2014

პასუხი

27 აგვისტო, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - აბორტების სტატისტიკა 200-2014 წლებში; აბორტის დღიური სტატისტიკა; შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მე-20 საუკუნეში


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

06 აგვისტო, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამა, პროგრამის განმახორციელებელი ცენტრები, პროგრამაში ჩართული პაციენტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2014

პასუხი

06 აგვისტო, 2014


შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამის განმახორცილებელი ცენტრების რევიზია

გაგზავნილი წერილი

10 სექტემბერი, 2014

პასუხი

18 სექტემბერი, 2014