ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018
უწყება რაოდენობა
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 16
ენერგეტიკის სამინისტრო 11
ფინანსთა სამინისტრო 10
თბილისის მერია 10
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 9
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 8
პროკურატურა 6
თავდაცვის სამინისტრო 6
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 6
უზენაესი სასამართლო 6
ფოთის მერია 5
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 5
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 5
შინაგან საქმეთა სამინისტრო 5
საქართველოს პარლამენტი 5
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 5
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 4
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 4
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 3
რუსთავის მერია 3
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 3
ეროვნული ბანკი 3
მუნიციპალური განვითარების ფონდი 3
საქართველოს უნივერსიტეტი 3
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 3
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 3
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 3
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 3
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 3
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2
საქარტველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 2
საქართველოს ფინანსთა სამინინისტროს სახაზინო სამსახური 2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 2
თბილისის მერიას 2
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინირო 2
მთავრობის ადმინისტრაცია 2
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2
ქუთაისის მერია 2
იუსტიციის სამინისტრო 2
ჯანდაცვის სამინისტრო 2
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 2
ათასწლეული გამოწვევის ფონდი 2
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2
ქ.ბათუმის მერია 2
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2
ენერგეტიკის სამინისტრო, 2
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 2
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 1
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 1
ფსიქიატრიული ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი 1
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 1
შავი ზღვის საერთაშორისო უნვერსიტეტი 1
სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 1
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების კომისია 1
საჯარო რეესტრი 1
თბილისი მერია 1
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 1
სახელმწიფო აუდიტი 1
თბილისის საქალაქო სასამართლო 1
საქართველოს ეროვნული ბანკი 1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 1
საქართველოს რკინიგზა 1
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია 1
წყალმომარაგების გაერთიანებული კომპანია 1
ზუგდიდის მერიას 1
თელავის მერია 1
ამბროლაურის მერია 1
გორი მერია 1
ახალციხის მერია 1
ბათუმის მერია 1
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 1
შერიგება და სამოქალქო თანასწორობა 1
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 1
სავტომობილო გზების დეპარტამენტი 1
სოციალური მომსახურების სააგენტო 1
გარემოს ეროვნული სააგენტო 1
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 1
საქართველოს სახელმწიფო ხაზინა 1
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 1
გრემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 1
საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო- 1
ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 1
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 1
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 1
მთის კურორტების განვითარების კომპანია 1
ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერატორი 1
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს/ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 1
აჭარის რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 1
სახელმწიფო დაცვის სეპციალური სამსახური 1
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 1
რუსთავის მერიას 1
საქართველოს მთავრობის კანცელარია 1
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს 1
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 1
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 1
ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო 1
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახ. მინისტრის აპარატი 1
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 1
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი 1
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1
საქსტატი 1
შანაგან საქმეთა სამინისტრო 1
ქალაქ თბილისის მერია 1
გლდანის რაიონის გამგეობა 1
სამგორია რნ-ის გამგეობა 1
საბურთალოს რაიონის გამგეობა 1
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 1
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა 1
კრწანისის რაიონის გამგეობა 1
ისნის რაიონის გამგეობა 1
ვაკის რაიონის გამგეობა 1
დიდუბის რაიონის გამგეობა 1
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 1
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 1
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 1
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1
ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 1
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1
საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო 1
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი 1
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 1
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1
სსიპ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო კინომსახიობთა თეატრი 1
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1