ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება

გაგზავნილი წერილი

16 იანვარი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

09 თებერვალი, 2017
Share: