ბოლო განახლება: 26 იანვარი, 2018

საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

17 თებერვალი, 2017
Share: