ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს პარლამენტი - 2015 წლიდან 2017 წლის ნოემბრამდე პრემიერის პარლამენტში ვიზიტთან დაკავშირებით

გაგზავნილი წერილი

11 ნოემბერი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

15 ნოემბერი, 2018
Share: