ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 2012, 2014, 2016, 2017 წლებში სტუდენტების, სტატუსშეჩერებული სტუდენტების და ფინანსური დავალიანების გამო სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

12 დეკემბერი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

26 დეკემბერი, 2017
Share: