ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - “სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება” სახელმძღვანელოს შემუშავებისა და დანერგვის მიზანი

გაგზავნილი წერილი

10 ოქტომბერი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

03 ნოემბერი, 2017
Share: