ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - 2016 წლის ნოემბრიდან დღემდე “სინათლე ყველა სოფელს” ფარგლებში ელექტროფიცირებული აბონენტების რაოდენობა და მომდეევნო 3 წლის გეგმა

გაგზავნილი წერილი

08 ნოემბერი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

16 ნოემბერი, 2017
Share: