ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - 2016 წლიდან დღემდე გაზიფიცირებული აბონენტების რაოდენობა და მომდევნო 3 წლის გეგმა

გაგზავნილი წერილი

08 ნოემბერი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

17 ნოემბერი, 2017
Share: