ბოლო განახლება: 26 იანვარი, 2018

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების შესაძლო გაერთიანებასთან დაკავშირებით

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

24 ივლისი, 2017
Share: