ბოლო განახლება: 26 იანვარი, 2018

საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო - 2014 წელს საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ბიუჯეტი, შრომის ანაზღაურების ფონდი და დასაქმებულთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

07 სექტემბერი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

20 სექტემბერი, 2017
Share: