ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია - ცესკოს თავმჯდომარის ხელფასი, პრემია-დანამატი და სამივლინებო ხარჯები 2016-2017 წლებში

გაგზავნილი წერილი

18 აგვისტო, 2017

დაბრუნებული პასუხი

23 აგვისტო, 2017
Share: