ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია - 2017წლის, იანვარი-ივლისი, შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა, მათი შრომითი ანაზღაურება, პრემია, დანამატები

გაგზავნილი წერილი

31 ივლისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

18 აგვისტო, 2017
Share: